Plan zajęć

3-latki "Wesołe Nutki"

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6:30 – 9:00 Zbieranie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, zabawy integracyjne, zajęcia indywidualne
9:00 – 9:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
9:30 – 10:00 Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
10:00 – 11:00

Zabawy na placu zabaw

11:00 – 11:30 Zajęcia logopedyczne Rytmika i muzyka Zajęcia twórcze Gimnastyka Metoda Dobrego Startu
11:30 – 12:30 Zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela
12:30 – 13:00 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, obiad
13:00 – 14:30 Odpoczynek – muzykoterapia, bajkoterapia , leżakowanie
14:30 – 15:00 Zabawy i zajęcia dowolne
15:00 – 15:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe, podwieczorek
15:30 – 17:00 Zabawy i zajęcia dowolne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, w kącikach zainteresowań
Zabawy w ogródku przedszkolnym, rozchodzenie się

4-latki "Zuchy"

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6:30 – 9:00 Zbieranie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, zabawy integracyjne, zajęcia indywidualne
9:00 – 9:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
9:30 – 10:00 Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
10:00 – 11:00

Zabawy na placu zabaw

11:00 – 11:30 Zajęcia logopedyczne Rytmika i muzyka Zajęcia twórcze Gimnastyka Metoda Dobrego Startu
11:30 – 12:30 Zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela
12:30 – 13:00 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, obiad
13:00 – 14:30 Odpoczynek – muzykoterapia, bajkoterapia , leżakowanie
14:30 – 15:00 Zabawy i zajęcia dowolne
15:00 – 15:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe, podwieczorek
15:30 – 17:00 Zabawy i zajęcia dowolne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, w kącikach zainteresowań
Zabawy w ogródku przedszkolnym, rozchodzenie się

5-latki "Brygada RR"

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6:30 – 9:00 Zbieranie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, zabawy integracyjne, zajęcia indywidualne
9:00 – 9:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
9:30 – 10:00 Język
angielski
Język
angielski
Język
angielski
Język
angielski
Język
angielski
10:00 – 10:30 logopedia rytmika i muzyka gimnastyka Zajęcia
twórcze
Metoda dobrego startu
10:30 – 11:00 Zabawy i zajęcia dowolne
11:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela
12:00 – 12:30 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, obiad
12:30 – 13:00 Odpoczynek – muzykoterapia, bajkoterapia
13:00 – 14:30 Zabawy swobodne na placu zabaw
14:30 – 15:00 Zajęcia i zabawy programowe z wychowawcą
15:00 – 15:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe, podwieczorek
15:30 – 17:00 Zabawy i zajęcia dowolne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, w kącikach zainteresowań
Zabawy w ogródku przedszkolnym, rozchodzenie się